Báo cáo Tài chính Tổng hợp năm 2014 đã được kiểm toán
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Lễ hội của những chuyến hàng thép tại AGRIMECO ngày đầu Xuân
Lễ gặp mặt mừng Xuân Ất Mùi 2015
AGRIMECO hướng tới áp dụng tiêu chuẩn AISC
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn