Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013
Lễ ký kết hợp đồng gói thầu BP04B - Dự án VietinBank Tower
Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu ĐMII-50 Dự án thủy điện Đăk Mi 2
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
 
  • Cơ khí
  • Kinh doanh điện
  • Kinh doanh xây dựng
  • Tư vấn
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo
  • Liên doanh, liên kết

 

Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn