• Văn bản giải trình chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 (BCTC tổng hợp bán niên năm 2018)

 • [Thứ sáu, 31/8/2018]

 •  

 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Văn bản số 273/TCT-BTCKT ngày 29/08/2018 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc Giải trình chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế TNDN bán niên năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 (Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2018)  (chi tiết xem tại đây).

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn