• Thông báo của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chào mua công khai và mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

 •  

 • Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới quý cổ đông Nghị quyết của HĐQT về việc Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chào mua công khai và mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ (chi tiết xem tại đây) 

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn