• Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 •  

 • Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Báo cáo tạm dừng chào mua công khai, mua lại cổ phiếu Tổng công ty làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án chào mua công khai, mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:
  1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông (chi tiết xem tại đây)
   
  2. Tờ trình số 278/TTr-HĐQT ngày 30/9/2019 
  (chi tiết xem tại đây) 
  3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Tổng công ty (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) 
  (chi tiết xem tại đây) 

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn