• Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

 •  

 • Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 về việc tạm dừng chào mua công khai, mua lại cổ phiếu Tổng công ty làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và thông qua điều chỉnh phương án chào mua công khai, mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:
  1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019 (chi tiết xem tại đây)
   
  2. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 kèm Tờ trình 
  (chi tiết xem tại đây) 

  Trân trọng!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn