• Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP năm 2014

 •  

 • Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE


  Kính gửi: Quý vị cổ đông Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP

  Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP (AGRIMECO) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty.

  Thời gian: Từ 8h00’ ngày 25 tháng 6 năm 2014

  Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Trụ sở Tổng công ty Cơ điện Xây dựng – CTCP -  Km 10, Quốc lộ 1 A, Thanh Trì, Hà Nội.

  Hội đồng quản trị Tổng công ty kính gửi đến Quý cổ đông Chương trình đại hội và các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

  1. Giấy mời họp

  2. Chương trình Đại hội

  3. Giấy Ủy quyền

  4. Phiếu biểu quyết

  5. Báo cáo Kết quả thực hiện SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014

  6. Báo cáo Tài chính tổng hợp năm 2013 (đã kiểm toán)

  7. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2013

  8. Tờ trình về việc Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014

  9. Báo cáo của Ban kiểm soát

  10. Tờ trình đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2014.

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn