• Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 • Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông:
  - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Xem chi tiết tại đây)

  - Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. (Xem chi tiết tại đây)

  - Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2016

  (Xem chi tiết tại đây)

  Trân trọng cảm ơn!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn