• Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2017

 •  

 • Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Xem chi tiết tại đây).

  Trân trọng cảm ơn!

 •  
  In bài này   Quay lại

  TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

   Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
  Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn