• Thiết bị vận chuyển
  •  Hệ thống đường ray chạy cổng trục trong và ngoài các xưởng của Tổng công ty tạo thành một khối sản xuất liên hoàn.

    TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

     Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
    Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn