Công trình & Dự án
  • Thông Báo Mời Thầu
    (Thứ năm, 22/11/2007)
  •  Tổng công ty Cơ điện Xây dựng NN&TL tổ chức đấu thầu 2 gói thầu:

    TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG - CTCP

     Địa chỉ: Km 10 quốc lộ 1A, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam
    Điện thoại:(84.4)66742798 - Fax : (84.4)38615706 - Email: agrimeco@hn.vnn.vn